Bibi, Tiểu Màn Thầu --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng, Đinh Xuân Canh ngày 1/10/2018

Danh sách trận đấu

Bình luận & Chém gió