Chim Sẻ Đi Nắng, Mạnh Hào --vs-- VaneLove, Hoàng Mai Nhi ngày 30/10/2018

Danh sách trận đấu

Bình luận & Chém gió