VaneLove cầm Phonecian ép đời 9p18' cân luôn cả Chim Sẻ và No1

Danh sách trận đấu

Bình luận & Chém gió