VaneLove thể hiện độ trâu bò khi đối đầu với Phonecian của Tiểu Mã

Danh sách trận đấu

Bình luận & Chém gió