[Trực Tiếp] 11h ngày 4/12/2018: Tiểu Màn Thầu vs ChipBoy

 Tiểu Màn Thầu

 

Link TTTT: http://bibiclub.net/ 

-vs-

ChipBoy

Link TTTT

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió