[Trực Tiếp] 12h ngày 5/12/2018 Hehe --vs-- Hoàng Mai Nhi

Hehe
Link: http://skyred.vn/ 

-vs-

Hoàng Mai Nhi
Link: ???

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió