[Trực Tiếp] 13h ngày 10/10/2018: GameTV + Nghệ An vs Skyred + Gunny

 

Chim Sẻ - Mạnh Hào - No1 - Vô Thường

Link: http://gametv.co/ 

-vs-

Yugi - Hehe - Hoàng CN - Gunny

Link: http://skyred.vn/ 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió