[Trực Tiếp] 13h ngày 15/10/2018 Chim Sẻ Đi Nắng, U98 --vs-- Hoàng Mai Nhi, Bibi

Chim Sẻ Đi Nắng , U98

Link: http://gametv.co/ 

-vs-

Hoàng Mai Nhi, Bibi

Link: http://bibiclub.net/ 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió