[Trực Tiếp] 13h ngày 16/10/2018 GameTV --vs-- Bibi Club + Xuân Thứ

Chim Sẻ Đi Nắng, ChipBoy, Mạnh Hào, U98

Link: http://gametv.co/ 

-vs-

Bibi, Tiểu Màn Thầu, Beo, Xuân Thứ
Link: http://bibiclub.net/ 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió