[Trực Tiếp] 13h ngày 16/11/2018 Nghệ An --vs-- 6699

Nghệ An: No1, Vô Thường, KĐK, Ex

Link: http://aoenghean.com/ 

-vs-

6699.FUN: ChipBoy, Anh Hào, Tùng Sở, Mỗ

Link: ???

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0


Bình luận & Chém gió