[Trực Tiếp] 13h ngày 19/11/2018 Bibi Club + VaneLove --vs-- Hà Nội + Tý

LQ BBC + Vanelove: Tiểu Màn Thầu, Còi, Beo + VaneLove

Link: http://bibiclub.net/ 

-vs-

LQ Hà Nam Hà Nội: Tý, Xuân Thứ, Cam Quýt, Xi Măng

Link: http://vectv.net/ 

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0


Bình luận & Chém gió