[Trực Tiếp] 13h ngày 19/11/2018 Skyred --vs-- Nghệ An

SkyRed: Yugi, Hehe, KenZ, KỳBN

Link: http://skyred.vn/ 

-vs-

Nghệ An: No1, Vô Thường, KĐK, Ex

Link: http://aoenghean.com/ 

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0


Bình luận & Chém gió