[Trực Tiếp] 13h ngày 4/12/2018 Sài Gòn --vs-- Nghệ An

Sài Gòn: Gunny, Tịnh Văn, SangClub, Noname
Link: http://aoesaigon.com/ 

-vs-

Nghệ An: No 1, Vô Thường, Không Được Khóc, Tùng Anh

 
 

Link: http://aoenghean.com/ 

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió