[Trực Tiếp] 13h ngày 5/12/2018 Skyred --vs-- 6699

Skyred: Yugy, Hoàng, Kì, KenZ 
Link: http://skyred.vn/ 

-vs-

6699: Chip, Sáng, Nam SC, Thịnh

Link: ???

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió