[Trực Tiếp] 13h ngày 5/12/2018 Thái Bình --vs-- Hà Nội

Thái Bình: Truy Mệnh, Công 9x, MeoMeo, Hồng Anh 
Link: ???

-vs-

Hà Nội: Quýt, Tý, Xuân Thứ, Xi Măng

Link: ???

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió