[Trực Tiếp] 13h30 ngày 15/11/2018 No1 --vs-- Ngạch Hán

No1 

Link: http://aoenghean.com/ 

-vs-

Ngạch Hán 

Link: ???

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió