[Trực Tiếp] 19h ngày 9/11/2018 No1 --vs-- Cam Quýt

No1

Link: http://aoenghean.com/ 

-vs-

Cam Quýt

Link: http://vectv.net/ 

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0


Bình luận & Chém gió