[Trực Tiếp] 20h ngày 14/10/2018: Chim Sẻ Đi Nắng ,Ver vs VaneLove, Xuân Thứ

ChimSeDiNang, G_Ver

Link: http://gametv.co/ 

-vs-

Vane_Love, Xuân Thứ

Link: http://vectv.net/ 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió