[Trực Tiếp] 20h ngày 5/12/2018 Liên Quân --vs-- Sài Gòn

Liên Quân: Yugi, Kenz, War, Tùng Anh 
Link: http://skyred.vn/ 

-vs-

Sài Gòn: Sang, Tinh Văn, Tú Xuất, Name

 

Tỉ số

C1: 0 - 0

C2: 0 - 0

C3: 0 - 0

C4: 0 - 0

C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió