[Trực Tiếp Free] 13h ngày 10/10/2018: GameTV + Nghệ An vs Skyred + Gunny

Bình luận & Chém gió