[Trực Tiếp Free] 13h ngày 16/10/2018: Hồng Anh, Exciter vs Hoàng Mai Nhi, Tiểu Màn Thầu

Bình luận & Chém gió