chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

Vì Sao Chim Sẻ Đi Nắng là số 1 Thế Giới?

05-07-2018 lúc 07:49 / 951 Lượt xem

ChimSeDiNang (Hittile) vs Cam Quýt (Assyrian) ngày 2/7/2018

02-07-2018 lúc 16:49 / 1.634 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng vẩy E Hehe thua tái mặt

02-07-2018 lúc 16:39 / 2.001 Lượt xem

ChimSeDiNang (Hittile) vs Hehe (Asyrian) ngày 1/7/2018

01-07-2018 lúc 20:01 / 1.640 Lượt xem

Hehe vs Chim Sẻ Đi Nắng ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 18:47 / 783 Lượt xem

Hehe vs Chim Sẻ ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 18:01 / 1.007 Lượt xem

ChimSeDiNang, Truy Mệnh vs Hồng Anh, BiBi ngày 21/6/2018

21-06-2018 lúc 22:57 / 1.913 Lượt xem