chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

Team Chim Sẻ Đi Nắng vs Team ChipBoy ngày 28/03/2018

28-03-2018 lúc 20:51 / 615 Lượt xem

Team Chim Sẻ Đi Nắng -vs- Team ChipBoy ngày 28/03/2018

28-03-2018 lúc 14:51 / 1.129 Lượt xem

Chim Sẻ vs khán giả ngày 25/03/2018

25-03-2018 lúc 18:51 / 1.486 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Memo ngày 24/3/2018 - Map biển

24-03-2018 lúc 12:01 / 1.598 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Memo ngày 24/3/2018 - Death Match

24-03-2018 lúc 11:51 / 1.935 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Tiểu Thủy Ngư ngày 23/3/2018

23-03-2018 lúc 15:51 / 1.271 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng:"Chiến thắng và Siêu Phẩm"

20-03-2018 lúc 07:51 / 1.020 Lượt xem

Khi "MẶT DÀY" cầm PAL chắc nhà. Ai đỡ nổi?

19-03-2018 lúc 06:51 / 1.254 Lượt xem

Team ChimSeDiNang vs Team Bibi ngày 17/3/2018

17-03-2018 lúc 17:41 / 656 Lượt xem