chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

ChimSeDiNang vs Memo ngày 24/3/2018 - Map biển

24-03-2018 lúc 12:01 / 1.619 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Memo ngày 24/3/2018 - Death Match

24-03-2018 lúc 11:51 / 1.958 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Tiểu Thủy Ngư ngày 23/3/2018

23-03-2018 lúc 15:51 / 1.287 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng:"Chiến thắng và Siêu Phẩm"

20-03-2018 lúc 07:51 / 1.042 Lượt xem

Khi "MẶT DÀY" cầm PAL chắc nhà. Ai đỡ nổi?

19-03-2018 lúc 06:51 / 1.271 Lượt xem

Team ChimSeDiNang vs Team Bibi ngày 17/3/2018

17-03-2018 lúc 17:41 / 678 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hồng Anh ngày 16/3/2018

16-03-2018 lúc 14:47 / 1.761 Lượt xem

Hồng Anh --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng ngày 16/3/2018

16-03-2018 lúc 13:49 / 1.248 Lượt xem