chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

GameTV full Chim vs Liên Quân ngày 30/11/2018

01-12-2018 lúc 07:58 / 1.524 Lượt xem

Liên Quân --vs-- GameTV Old ngày 21/11/2018

22-11-2018 lúc 08:02 / 1.752 Lượt xem

GameTV Old --vs-- Liên Quân ngày 21/11/2018

22-11-2018 lúc 08:02 / 1.449 Lượt xem

GameTV full Chim --vs-- Hà Nội ngày 20/11/2018

21-11-2018 lúc 07:50 / 434 Lượt xem

Sài Gòn --vs-- GameTV full Chim ngày 18/11/2018

19-11-2018 lúc 07:50 / 2.013 Lượt xem

GameTV full Chim --vs-- Sài Gòn ngày 18/11/2018

19-11-2018 lúc 07:50 / 1.963 Lượt xem

GameTV full Chim --vs-- Sài Gòn ngày 16/11/2018

17-11-2018 lúc 07:58 / 463 Lượt xem