chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

BiBi, Thầu vs Chim Sẻ Đi Nắng, Chip Boy ngày 26/9/2018

27-09-2018 lúc 07:53 / 1.525 Lượt xem

GameTV:" Sức mạnh của 3 chém 1 chủ lực"

27-09-2018 lúc 07:44 / 709 Lượt xem

Chủ lực "Roman" cực hay trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

27-09-2018 lúc 07:42 / 1.381 Lượt xem

GameTV full Chim --vs-- Bibi Club ngày 24/9/2018

25-09-2018 lúc 07:56 / 1.299 Lượt xem

Bibi Club --vs-- GameTV full Chim ngày 24/9/2018

25-09-2018 lúc 07:52 / 1.440 Lượt xem

Đâm Y theo phong cách Chim Sẻ Đi Nắng

25-09-2018 lúc 07:46 / 1.554 Lượt xem

GameTV full Chim vs Liên Quân ngày 21/9/2018

22-09-2018 lúc 07:47 / 892 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full Chim ngày 21/9/2018

22-09-2018 lúc 07:46 / 300 Lượt xem