chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

Trường Sa --vs-- Trường Phát ngày 26/7/2013

19-09-2018 lúc 07:57 / 1.748 Lượt xem

Đẳng cấp đánh "BẸT THẦN" của Chim Sẻ Đi Nắng

19-09-2018 lúc 07:47 / 1.280 Lượt xem

GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 17/9/2018

18-09-2018 lúc 07:53 / 574 Lượt xem

Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 17/9/2018

18-09-2018 lúc 07:52 / 1.132 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full Chim ngày 14/9/2018

15-09-2018 lúc 07:53 / 797 Lượt xem