chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

Liên Quân --vs-- GameTV Old ngày 31/10/2018

01-11-2018 lúc 08:01 / 2.007 Lượt xem

GameTV full Chim vs Nghệ An ngày 25/10/2018

26-10-2018 lúc 07:54 / 254 Lượt xem

GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 19/10/2018

20-10-2018 lúc 08:03 / 1.201 Lượt xem

Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 19/10/2018

20-10-2018 lúc 08:02 / 539 Lượt xem

GameTV full Chim vs BibiClub+ Xuân Thứ ngày 17/10/2018

18-10-2018 lúc 08:02 / 1.577 Lượt xem

Hoàng Mai Nhi --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng ngày 17/10/2018

18-10-2018 lúc 07:59 / 634 Lượt xem

Sức mạnh của Persian ăn hoang cả bản đồ

16-10-2018 lúc 07:59 / 1.415 Lượt xem