chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

VaneLove , Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng , U98 ngày 23/8/2018

23-08-2018 lúc 07:45 / 1.867 Lượt xem

ChimSeDiNang, U98 vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 22/8/2018

23-08-2018 lúc 07:43 / 423 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng & G Ver: Song tấu hài hước

23-08-2018 lúc 07:41 / 354 Lượt xem

Bibi Club + Tý vs GameTV Full Chim ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 07:59 / 1.583 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng & Van_Love:" Mối tình ngoại truyện"

22-08-2018 lúc 07:58 / 1.905 Lượt xem

GameTV Full Chim vs Bibi Club + Tý ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 07:55 / 1.060 Lượt xem

Đỉnh cao của cầm Yamato

19-08-2018 lúc 07:44 / 1.363 Lượt xem

Nam Đinh + Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Skyred ngày 15/8/2018

16-08-2018 lúc 07:58 / 1.463 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- VaneLove ngày 29/7/2018

30-07-2018 lúc 08:05 / 1.289 Lượt xem

VaneLove --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng ngày 29/7/2018

30-07-2018 lúc 08:02 / 1.859 Lượt xem