chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

Chủ lực "Roman" cực hay trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

27-09-2018 lúc 07:42 / 1.409 Lượt xem

GameTV full Chim --vs-- Bibi Club ngày 24/9/2018

25-09-2018 lúc 07:56 / 1.337 Lượt xem

Bibi Club --vs-- GameTV full Chim ngày 24/9/2018

25-09-2018 lúc 07:52 / 1.462 Lượt xem

Đâm Y theo phong cách Chim Sẻ Đi Nắng

25-09-2018 lúc 07:46 / 1.575 Lượt xem

GameTV full Chim vs Liên Quân ngày 21/9/2018

22-09-2018 lúc 07:47 / 918 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full Chim ngày 21/9/2018

22-09-2018 lúc 07:46 / 329 Lượt xem

Trường Sa --vs-- Trường Phát ngày 26/7/2013

19-09-2018 lúc 07:57 / 1.766 Lượt xem

Đẳng cấp đánh "BẸT THẦN" của Chim Sẻ Đi Nắng

19-09-2018 lúc 07:47 / 1.298 Lượt xem