chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

GameTV full Chim vs Hà Nội ngày 17/9/2018

18-09-2018 lúc 07:53 / 603 Lượt xem

Hà Nội vs GameTV full Chim ngày 17/9/2018

18-09-2018 lúc 07:52 / 1.155 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full Chim ngày 14/9/2018

15-09-2018 lúc 07:53 / 816 Lượt xem

VaneLove , Quýt vs Chim Sẻ Đi Nắng , U98 ngày 23/8/2018

23-08-2018 lúc 07:45 / 1.889 Lượt xem

ChimSeDiNang, U98 vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 22/8/2018

23-08-2018 lúc 07:43 / 442 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng & G Ver: Song tấu hài hước

23-08-2018 lúc 07:41 / 385 Lượt xem