chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

[Trực Tiếp Free] GameTV --vs-- Hà Nội ngày 30/5/2018

30-05-2018 lúc 13:51 / 1.955 Lượt xem

ChimSeDiNang bán hành cho các cao thủ ngày 28/5/2018

28-05-2018 lúc 22:51 / 567 Lượt xem

Kèo đấu siêu dị:"Yamato lên 4 mới đánh nhau"

28-05-2018 lúc 14:49 / 1.781 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng - Hồng Anh:"Cuộc chiến quản map"

28-05-2018 lúc 14:47 / 1.673 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hồng Anh ngày 27/5/2018

27-05-2018 lúc 21:51 / 1.065 Lượt xem

ChimSeDiNang, Hồng Anh vs Zai Zai, Võ Lực ngày 27/5/2018

27-05-2018 lúc 20:51 / 1.216 Lượt xem

Siêu phẩm Marce trong tay Hồng Anh xiên chết Chim Sẻ

27-05-2018 lúc 18:51 / 1.093 Lượt xem

Hồng Anh cầm Per cân đôi trong một kèo vượt khó

27-05-2018 lúc 18:47 / 1.539 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Hồng Anh ngày 26/5/2018

27-05-2018 lúc 09:49 / 1.360 Lượt xem