chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

ChimSeDiNang, Gunny vs Bibi, Hehe ngày 23/5/2018

23-05-2018 lúc 15:47 / 787 Lượt xem

ChimSeDiNang và những người bạn ngày 18/5/2018

18-05-2018 lúc 20:49 / 412 Lượt xem

Greek hóa Yamato trong tay Chim Sẻ Đi Nắng

18-05-2018 lúc 20:47 / 1.514 Lượt xem

Thái Bình vs GameTV - Trận chiến đấu vì Danh Dự

12-05-2018 lúc 10:45 / 478 Lượt xem

Vane_Love, Cam Quýt vs ChimSeDiNang, U98 ngày 11/5/2018

11-05-2018 lúc 15:49 / 1.470 Lượt xem

ChimSeDiNang, U98 vs Vane_Love, Cam Quýt ngày 11/5/2018

11-05-2018 lúc 14:49 / 1.216 Lượt xem

ChimSeDiNang, Hehe vs Bibi, Hồng Anh ngày 4/5/2018

04-05-2018 lúc 14:51 / 747 Lượt xem