chipboy | VIDEO ĐẾ CHẾ chipboy | VIDEO CLIP AOE chipboy

Trực tiếp 13h ngày 12/10/2018: GameTV vs Hà Nội

13-10-2018 lúc 07:37 / 1.290 Lượt xem

Cam Quýt --vs-- Chipboy ngày 11/10/2018

13-10-2018 lúc 07:31 / 1.219 Lượt xem

Hà Nội vs GameTV ngày 9/10/2018

10-10-2018 lúc 07:53 / 778 Lượt xem

GameTV --vs-- Hà Nội ngày 9/10/2018

10-10-2018 lúc 07:51 / 558 Lượt xem

Hà Nội --vs-- Liên Quân ngày 6/10/2018

07-10-2018 lúc 07:58 / 1.320 Lượt xem

LIên Quân vs Hà Nội ngày 6/10/2018

07-10-2018 lúc 07:56 / 1.538 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full CHIM ngày 5/10/2018

06-10-2018 lúc 07:52 / 1.501 Lượt xem

Tiểu Màn Thầu --vs-- ChipBoy ngày 2/10/2018

03-10-2018 lúc 07:57 / 1.161 Lượt xem

ChipBoy --vs-- Tiểu Màn Thầu ngày 2/10/2018

03-10-2018 lúc 07:57 / 507 Lượt xem

Liên Quân --vs-- GameTV full Chim ngày 27/9/2018

28-09-2018 lúc 07:56 / 700 Lượt xem

BiBi, Thầu vs Chim Sẻ Đi Nắng, Chip Boy ngày 26/9/2018

27-09-2018 lúc 07:53 / 1.546 Lượt xem

GameTV:" Sức mạnh của 3 chém 1 chủ lực"

27-09-2018 lúc 07:44 / 752 Lượt xem

GameTV full Chim --vs-- Bibi Club ngày 24/9/2018

25-09-2018 lúc 07:56 / 1.337 Lượt xem

Bibi Club --vs-- GameTV full Chim ngày 24/9/2018

25-09-2018 lúc 07:52 / 1.462 Lượt xem