chipboy | VIDEO ĐẾ CHẾ chipboy | VIDEO CLIP AOE chipboy

GameTV vs Skyred ngày 20/9/2018

21-09-2018 lúc 07:45 / 443 Lượt xem

Trực tiếp 13h ngày 20/9/0218: GameTV vs Skyred

21-09-2018 lúc 07:28 / 711 Lượt xem

Hà Nội vs Liên Quân ngày 19/9/2018

20-09-2018 lúc 07:41 / 657 Lượt xem

Liên Quân vs Hà Nội ngày 19/9/2018

20-09-2018 lúc 07:39 / 1.353 Lượt xem

GameTV 1 vs GameTV 2 ngày 16/09/2018

17-09-2018 lúc 07:46 / 1.987 Lượt xem

Cam Quýt, Xuân Thứ vs Chipboy, Mạnh Hào ngày 15/9/2018

16-09-2018 lúc 07:53 / 1.171 Lượt xem

Mạnh Hào, ChipBoy vs Quýt, Xuân Thứ ngày 15/9/2018

16-09-2018 lúc 07:52 / 528 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full Chim ngày 14/9/2018

15-09-2018 lúc 07:53 / 797 Lượt xem

Trận chém kinh điển của "Hello Chipboy"

22-08-2018 lúc 08:04 / 1.657 Lượt xem

Bibi Club + Tý vs GameTV Full Chim ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 07:59 / 1.583 Lượt xem

GameTV Full Chim vs Bibi Club + Tý ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 07:55 / 1.060 Lượt xem

ChipBoy,U98 vs Yugi,Đinh Xuân Canh ngày 17/08/2018

18-08-2018 lúc 08:02 / 1.275 Lượt xem

Trực tiếp 13h ngày 15/8/2018: Thái Bình vs GameTV

16-08-2018 lúc 07:45 / 1.753 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV ngày 14/8/2018

15-08-2018 lúc 07:53 / 905 Lượt xem

GameTV vs Liên Quân ngày 14/08/2018

15-08-2018 lúc 07:51 / 1.139 Lượt xem