chipboy | VIDEO ĐẾ CHẾ chipboy | VIDEO CLIP AOE chipboy

GameTV 1 vs GameTV 2 ngày 16/09/2018

17-09-2018 lúc 07:46 / 2.023 Lượt xem

Cam Quýt, Xuân Thứ vs Chipboy, Mạnh Hào ngày 15/9/2018

16-09-2018 lúc 07:53 / 1.194 Lượt xem

Mạnh Hào, ChipBoy vs Quýt, Xuân Thứ ngày 15/9/2018

16-09-2018 lúc 07:52 / 554 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV full Chim ngày 14/9/2018

15-09-2018 lúc 07:53 / 816 Lượt xem

Trận chém kinh điển của "Hello Chipboy"

22-08-2018 lúc 08:04 / 1.679 Lượt xem

Bibi Club + Tý vs GameTV Full Chim ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 07:59 / 1.606 Lượt xem

GameTV Full Chim vs Bibi Club + Tý ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 07:55 / 1.086 Lượt xem

ChipBoy,U98 vs Yugi,Đinh Xuân Canh ngày 17/08/2018

18-08-2018 lúc 08:02 / 1.295 Lượt xem

Trực tiếp 13h ngày 15/8/2018: Thái Bình vs GameTV

16-08-2018 lúc 07:45 / 1.774 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV ngày 14/8/2018

15-08-2018 lúc 07:53 / 929 Lượt xem

GameTV vs Liên Quân ngày 14/08/2018

15-08-2018 lúc 07:51 / 1.163 Lượt xem

Chim Sẻ,Chipboy vs Bibi,Thầu ngày 13/8/2018

14-08-2018 lúc 07:54 / 805 Lượt xem

Chipboy,U98 vs Cam Quýt,Tiểu Màn Thầu ngày 10/8/2018

11-08-2018 lúc 07:57 / 1.193 Lượt xem

Yugi, Đinh Xuân Canh vs Chipboy, U98 ngày 1/8/2018

02-08-2018 lúc 08:01 / 2.018 Lượt xem

GameTV vs Hà Nội ngày 30/07/2018

31-07-2018 lúc 08:37 / 852 Lượt xem