gunny | VIDEO ĐẾ CHẾ gunny | VIDEO CLIP AOE gunny

Trực tiếp 13h ngày 5/9/2018: GameTV vs Sài Gòn

06-09-2018 lúc 07:43 / 1.674 Lượt xem

Cam Quýt, Xi Măng vs Gunny, Meo Meo ngày 4/9/2018

05-09-2018 lúc 08:01 / 1.065 Lượt xem

Liên Quân --vs-- Hà Nội ngày 3/9/2018

04-09-2018 lúc 07:35 / 1.726 Lượt xem

Hoàng Mai Nhi, Tý --vs-- Gunny, Tú Xuất ngày 31/8/2018

01-09-2018 lúc 07:57 / 1.849 Lượt xem

Gunny, Tú Xuất --vs-- Hoàng Mai Nhi, Tý ngày 31/8/2018

01-09-2018 lúc 07:55 / 1.759 Lượt xem

Skyred vs Liên Quân ngày 29/8/2018

30-08-2018 lúc 07:53 / 644 Lượt xem

Trực tiếp 21h ngày 28/8/2018: Gunny vs Hehe

29-08-2018 lúc 08:04 / 786 Lượt xem

Sài Gòn --vs-- Skyred ngày 22/8/2018

23-08-2018 lúc 07:35 / 1.693 Lượt xem

Skyred --vs-- Sài Gòn ngày 22/8/2018

23-08-2018 lúc 07:33 / 598 Lượt xem

Hà Nội vs Sài Gòn + Truy Mệnh ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 08:05 / 932 Lượt xem

Gunny --vs-- VaneLove ngày 19/8/2018

20-08-2018 lúc 07:58 / 946 Lượt xem

Sài Gòn vs Thái Bình ngày 17/8/2018

18-08-2018 lúc 08:01 / 306 Lượt xem

Sài Gòn --vs-- Liên Quân ngày 3/8/2018

04-08-2018 lúc 08:13 / 1.823 Lượt xem

Liên Quân --vs-- Sài Gòn ngày 3/8/2018

04-08-2018 lúc 08:05 / 553 Lượt xem

Gunny, Tú Xuất --vs-- VaneLove, Tustj ngày 24/7/2018

25-07-2018 lúc 07:55 / 1.522 Lượt xem

VaneLove, Tustj --vs-- Gunny, Tú Xuất ngày 24/7/2018

25-07-2018 lúc 07:54 / 1.904 Lượt xem