solo | VIDEO ĐẾ CHẾ solo | VIDEO CLIP AOE solo

ChimSeDiNang (Hittile) vs Cam Quýt (Assyrian) ngày 2/7/2018

02-07-2018 lúc 16:49 / 1.634 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng vẩy E Hehe thua tái mặt

02-07-2018 lúc 16:39 / 2.001 Lượt xem

Tịnh Văn --vs-- Ninh Bá Ngô ngày 1/7/2018

02-07-2018 lúc 08:51 / 738 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng vs Hehe ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 18:49 / 904 Lượt xem

Hehe vs Chim Sẻ Đi Nắng ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 18:47 / 783 Lượt xem

Hehe vs Chim Sẻ ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 18:01 / 1.007 Lượt xem

Chim Sẻ vs Hehe ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 17:51 / 1.722 Lượt xem

Cam Quýt vs Chipboy ngày 30/6/2018

30-06-2018 lúc 16:51 / 806 Lượt xem

[Trực tiếp Free] 14h ngày 30/6/2018 : Hehe vs Chim Sẻ

30-06-2018 lúc 15:51 / 880 Lượt xem

Tịnh Văn vs Phương 98 ngày 29/6/2018

30-06-2018 lúc 08:51 / 1.053 Lượt xem

Tịnh Văn vs Nhân Tố X 360 ngày 27/6/2018

28-06-2018 lúc 08:47 / 711 Lượt xem

KenZ vs X-360 ngày 27/6/2018

27-06-2018 lúc 19:49 / 833 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Văn Sự ngày 20/6/2018 (Death Match)

21-06-2018 lúc 09:49 / 304 Lượt xem

Hồng Anh vs ChimSeDiNang ngày 19/6/2018

19-06-2018 lúc 23:01 / 1.149 Lượt xem