tutj | VIDEO ĐẾ CHẾ tutj | VIDEO CLIP AOE tutj

VaneLove, Tutj vs Gunny, Vô Thường ngày 10/10/2018

12-10-2018 lúc 07:52 / 1.043 Lượt xem

Gunny, Vô Thường vs VaneLove, Tutj ngày 10/10/2018

12-10-2018 lúc 07:49 / 836 Lượt xem

Tutj, Xi Măng --vs-- Meomeo, Sang Club ngày 31/8/2018

01-09-2018 lúc 07:59 / 1.978 Lượt xem

TuTj, Trường98 --vs-- Mưa, Exciter ngày 13/5/2018

14-05-2018 lúc 07:45 / 424 Lượt xem

Exciter, U2000 vs Tutj, Trường 98 ngày 8/5/2018

09-05-2018 lúc 00:49 / 409 Lượt xem

Vòng loại AOE Bé Yêu Tutj, Xuân Thứ

21-04-2018 lúc 11:51 / 803 Lượt xem

Hồng Anh, Tịnh Văn vs Vane_Love, Tutj ngày 14/3/2018

15-03-2018 lúc 09:44 / 1.468 Lượt xem

Vane_Love, Tutj vs Hồng Anh, Tịnh Văn ngày 14/3/2018

15-03-2018 lúc 09:42 / 2.029 Lượt xem

Tiểu Màn Thầu --vs-- Tutj ngày 9/3/2018

10-03-2018 lúc 00:49 / 1.697 Lượt xem

Tutj vs Tiểu Màn Thầu ngày 9/3/2018

10-03-2018 lúc 00:47 / 1.336 Lượt xem

Truy Mệnh Công 9X --vs-- VanLove Tusti ngày 7/3/2018

08-03-2018 lúc 08:47 / 1.412 Lượt xem