tuxuat | VIDEO ĐẾ CHẾ tuxuat | VIDEO CLIP AOE tuxuat

Trực tiếp 13h ngày 3/10/2018: Tú Xuất vs U97

04-10-2018 lúc 07:46 / 457 Lượt xem

Tú Xuất vs Vô Thường ngày 20/9/2018

21-09-2018 lúc 07:51 / 1.419 Lượt xem

Vô Thường vs Tú Xuất ngày 20/9/2018

21-09-2018 lúc 07:49 / 1.252 Lượt xem

Trực tiếp 13h ngày 20/9/2018: Tú Xuất vs Vô Thường

21-09-2018 lúc 07:30 / 1.708 Lượt xem

Hà Nội vs Sài Gòn + Truy Mệnh ngày 21/8/2018

22-08-2018 lúc 08:05 / 954 Lượt xem

Sài Gòn vs Thái Bình ngày 17/8/2018

18-08-2018 lúc 08:01 / 324 Lượt xem

VaneLove, Tony vs Tú Xuất, Tịnh Văn ngày 16/08/2018

17-08-2018 lúc 07:55 / 282 Lượt xem

Tú Xuất, Hoàng CN vs Exciter, KenZ ngày 15/6/2018

15-06-2018 lúc 20:43 / 279 Lượt xem

Exciter, KenZ vs Tú Xuất, Hoàng CN ngày 15/6/2018

15-06-2018 lúc 20:01 / 1.027 Lượt xem

Liên Quân vs GameTV ngày 6/6/2018

06-06-2018 lúc 19:48 / 1.471 Lượt xem

GameTV vs Liên Quân ngày 6/6/2018

06-06-2018 lúc 15:45 / 1.258 Lượt xem