Clip xem nhiều nhất

GameTV + Gman vs GameTV + Kami ngày 9/2/2018

09-02-2018 lúc 14:47 / 1.889 Lượt xem

Team Hoàng Mai Nhi vs Team VaneLove ngày 12/2/2018

12-02-2018 lúc 16:51 / 1.818 Lượt xem

SoLo 3 Thể Loại - Vane Love vs TuTj ngày 20/2/2018

Thứ ba lúc 22:51 / 1.808 Lượt xem

Tiểu Màn Thầu, Hải Sẹo vs Nike, Ken ngày 8/2/2018

09-02-2018 lúc 08:43 / 1.802 Lượt xem

Tiểu Yến, Cân 3 vs Cung Tuyển, Choa37 ngày 10/2/2018

10-02-2018 lúc 23:51 / 1.760 Lượt xem

Greek đánh phù công chết Yamato đánh cung A

12-02-2018 lúc 15:51 / 1.748 Lượt xem

Hồng Anh, U97 vs Hưng Nhổn, Tý ngày 7/2/2018

08-02-2018 lúc 10:51 / 1.730 Lượt xem