Hà Nội + Bibi Club vs GameTV + Quảng Ninh ngày 16/5/2018 - 3vs3 AoE DE

Danh sách trận đấu

Bình luận & Chém gió