[Trực tiếp] 13h ngày 14/3/2018: Ngũ đại anh hùng quần chiến - Số 1 random Thế Giới là ai?

Quần chiến 5 game thủ sinh năm 1996: ChimSeDiNang, Bibi, Hồng Anh, Hehe, Chip Boy


Trực tiếp: 
 
 

 
Bình luận & Chém gió