[Trực Tiếp] 13h ngày 16/5/2018: Hehe, Hải Sẹo vs No.1, Nam Sociu

 

Hehe, Hải Sẹo

Trực tiếp: http://playonline.win/

-vs-

No.1, Nam Sociu
Trực tiếp: http://aoenghean.com/  
 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

 

Bình luận & Chém gió