[Trực tiếp] 21h ngày 13/3/2018: Mạnh Hào, Trương IS vs Hồng Anh, Lê Thành Sơn

Mạnh Hào, Trương IS


--vs--

Hồng Anh, Lê Thành Sơn

Trực tiếp: http://playonline.win/
 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió