[Trực tiếp] 21h ngày 13/3/2018: Vane_Love vs No.1

Vane_Love


--vs--

No.1

Trực tiếp: http://aoenghean.com/
 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió