[Trực tiếp] 21h ngày 13/3/2018: Yugi, Đức Cường vs Nike, Kenz

Nike - Kenz 

Trực tiếp: http://playonline.win/


--vs--

Yugi - Đức Cường 

Trực tiếp: http://playonline.win/
 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió