[Trực Tiếp] 21h ngày 16/4/2018: Bibi Club vs Thái Bình

BBC: BiBi, Dương Còi.

Link : http://bibiclub.net/

 

-----vs-----

 

TB: Hồng Anh, Hải Sẹo.

Link : Playonline.win

 

Tỉ số :

C1 : 0-0

C2 : 0-0

C3 : 0-0

C4 : 0-0

C5 : 0-0

Bình luận & Chém gió