[Trực tiếp] 21h ngày 16/5/2018: Thái Bình vs Hà Nội

Thái Bình: Hồng Anh, Meo Meo, Tễu, 9x Công

Trực tiếp: http://playonline.win/


--vs--

Hà Nội: VaneLove, Quýt, Tutj, Xuân Thứ

 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Địa chỉ: ???

Bình luận & Chém gió