[Trực tiếp] 21h30 ngày 13/3/2018: Đức Anh, Dương Còi vs Bêu, Nam Sociu

Đức Anh, Dương Còi

Trực tiếp: http://bibiclub.net/


--vs--

Bêu, Nam Sociu

Trực tiếp: http://playonline.win/
 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió