[Trực Tiếp] Thái Bình --vs-- Hà Nội 21h ngày 23/5/2018

Thái Bình : Hồng Anh, MeoMeo , Tễu, 9X công

Trực tiếp: http://playonline.win/

-vs-

Hà Nội: VanLove, Quýt, Xuân Thứ, Béo

Trực tiếp: http://vectv.net/ 

Tỉ số
C1: 0 - 0
C2: 0 - 0
C3: 0 - 0
C4: 0 - 0
C5: 0 - 0

Bình luận & Chém gió