chimsedinang | VIDEO ĐẾ CHẾ chimsedinang | VIDEO CLIP AOE chimsedinang

Team ChimSeDiNang vs Team Bibi ngày 17/3/2018

15 giờ trước / 601 Lượt xem

Sài Gòn + Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Liên Quân ngày 16/3/2018

Hôm qua vào lúc 18:51 / 1.292 Lượt xem

Liên Quân --vs-- Sài Gòn + Chim Sẻ Đi Nắng ngày 16/3/2018

Hôm qua vào lúc 18:49 / 1.731 Lượt xem

Chim Sẻ Đi Nắng --vs-- Hồng Anh ngày 16/3/2018

Hôm qua vào lúc 14:47 / 1.528 Lượt xem

Hồng Anh --vs-- Chim Sẻ Đi Nắng ngày 16/3/2018

Hôm qua vào lúc 13:49 / 1.188 Lượt xem

20 Phút - Chim Sẻ khiến đối thủ gục ngã 0 - 3

Thứ năm lúc 09:51 / 846 Lượt xem

ChimSeDiNang vs Hỏa Hải ngày 13/3/2018

Thứ ba lúc 16:59 / 1.175 Lượt xem

Time 30 - 3 nhà ốp Chim Sẻ không chết

05-03-2018 lúc 12:49 / 650 Lượt xem