tutj | VIDEO ĐẾ CHẾ tutj | VIDEO CLIP AOE tutj

Hồng Anh, Tịnh Văn vs Vane_Love, Tutj ngày 14/3/2018

Thứ năm lúc 09:44 / 1.385 Lượt xem

Vane_Love, Tutj vs Hồng Anh, Tịnh Văn ngày 14/3/2018

Thứ năm lúc 09:42 / 1.955 Lượt xem

Tiểu Màn Thầu --vs-- Tutj ngày 9/3/2018

10-03-2018 lúc 00:49 / 1.602 Lượt xem

Tutj vs Tiểu Màn Thầu ngày 9/3/2018

10-03-2018 lúc 00:47 / 1.245 Lượt xem

Truy Mệnh Công 9X --vs-- VanLove Tusti ngày 7/3/2018

08-03-2018 lúc 08:47 / 1.346 Lượt xem

Team VaneLove (anh) vs Team TuTj (em) ngày 06/03/2018

06-03-2018 lúc 14:49 / 1.800 Lượt xem

HeHe -vs- TuTj ngày 2/3/3018 - Solo 3 thể loại

03-03-2018 lúc 11:47 / 983 Lượt xem

Gunny, Beo vs Vane_Love, Tutj ngày 27/2/2018

28-02-2018 lúc 06:51 / 1.343 Lượt xem

Vane_Love, Tutj vs Gunny, Beo ngày 27/2/2018

28-02-2018 lúc 06:49 / 1.955 Lượt xem

Hồng Anh, Thành Sơn vs VaneLove, TusTj ngày 26/2/2018

27-02-2018 lúc 02:01 / 1.146 Lượt xem

VaneLove, TusTj vs Hồng Anh, Thành Sơn ngày 26/2/2018

27-02-2018 lúc 01:59 / 1.753 Lượt xem

Tutj vs Tiểu Màn Thầu ngày 24/2/2018

24-02-2018 lúc 21:51 / 1.389 Lượt xem

SoLo 3 Thể Loại - TuTj vs Vane Love ngày 20/2/2018

20-02-2018 lúc 23:51 / 279 Lượt xem

SoLo 3 Thể Loại - Vane Love vs TuTj ngày 20/2/2018

20-02-2018 lúc 22:51 / 1.813 Lượt xem